29 April 2020

ERRIN arrangerer webinar om finansieringen av det grønne skifte

Errin

Foto: ERRIN

Den 6. mai kl. 10 arrangerer det europeiske nettverket ERRIN et webinar om hvilke finansieringsmuligheter som kan tas i bruk av regioner for å finansiere det grønne skiftet. Webinaret arrangeres av ERRINs arbeidsgruppe for energi & klima og arbeidsgruppen for innovasjon & investering.

Med sin grønne vekststrategi, European Green Deal, har EU satt seg et mål om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. For at dette skal være mulig, trengs det en mengde investeringer, både fra offentlig og privat sektor. I følge OECD blir over 50 % av offentlige investeringer gjort på regionalt og lokalt nivå, og regioner har derfor en sentral rolle i arbeidet om å nå klimanøytralitet innen 2050.

Webinaret skal fokusere på EUs Sustainable Europe Investment Plan, der en skal se på de finansieringsmulighetene som eksisterer for å støtte opp om offentlige investeringer. Videre skal en se på hvilke private fond som eksisterer og som kan tas i bruk i kombinasjon med EUs finansielle instrumenter. Disse inkluderer blant annet InvestEU, midler fra den europeiske sentralbanken, Just Transition Mechanism og Innovation Fund.

For mer informasjon om webinaret se her. Påmelding gjøres via denne lenken. Her er foreløpig agenda.

Share