26 February 2019

Italias statsminister upopulær gjest i Europaparlamentets plenarsesjon

Conte

Foto: Europaparlamentet

Europaparlamentet er inne i sine siste måneder før Europavalget 23.-26. mai. Italias statsminister gjestet den månedlige plenarsesjonen og presenterte sine tanker om EUs fremtid. Debattserien ble satt i gang i kjølvannet av Brexit, og hver og en av EUs 27 statsledere er invitert til å presentere nasjonens tanker om EUs framtid.

Italias statsminister Giuseppe Conte var en upopulær mann i Europaparlamentet. Han leder en populistisk regjering, som har ført Italia inn i økonomisk resesjon, og Europaparlamentarikerne er heller ikke særlige fornøyd med den italienske regjeringens migrasonspolitikk som føres i Middelhavet. Conte mener på sin side at EU må bli flinkere til å lytte til innbyggerne for å hindre at unionen går i oppløsning.

I tillegg til debatt om Europas framtid har de folkevalgte i Europaparlamentet også behandlet flere saker. Blant annet har Parlamentet begynt å interessere seg for cannabis til medisinsk bruk, og ønsker blant annet mer penger til forskning på medisinsk cannabis. Medisinsk cannabis er et område hvor medlemslandene har svært forskjellige synspunkter og forslag om legalisering av slik bruk, vil føre til en vanskelig debatt.

Rådet og Parlamentet har denne måneden blitt enige om kutt i CO2 utslipp fra nyttekjøretøy. Slike kjøretøy står for over 27% av alle utslipp fra kjøretøy, og det framtidige direktivet er viktig for å redusere forurensning fra veitrafikk.

De har også nylig blitt enighet om et nytt gassdirektiv som gjør at rørledninger som går til EU fra ikke-medlemsland også skal reguleres av EU. Dette vil i stor grad påvirke nye prosjekter, slik som den omdiskuterte Nord-Strøm 2 rørledningen fra Russland til Tyskland.

Share