16 November 2018

EUs fornybaruke 17.-21.juni

eusew2019_utanhashtag_002EUs fornybar-uke, også kjent som EU Sustainable Energy Week (EUSEW), går av stabelen 17.-21. juni 2019.

Temaet denne gangen er “Shaping Europe´s Energy Future” og konferansen bygger på EUs langsiktige strategi for et energimarked basert på fornybare ressurser og redusert utslipp av drivhusgasser. Rogaland fylkeskommune deltok i fjor  hvor de blant annet presenterte TRAM-prosjektet.

Konferansen er en mulighet for aktører som jobber med energi og klima til å delta på seminarer og møte andre i bransjen. Konferansen har blant annet en “Networking Village” hvor aktører kan møtes og diskutere felles interesser og potensielle prosjekt.

Aktører som ønsker å arrangere seminar har mulighet til å søke om det fram til 12. februar. Seminarer under konferansen skal vare i 90 minutter og de som arrangerer må være en del av et større konsortium. Kommisjonen stiller med lokaler. Et seminar skal ikke være konsentrert rundt et prosjekt og må ha som mål å spre teknologier til et større nettverk av aktører.

Aktuelle tema

  • Batterier og lagring av energi
  • Effektivisering og redusering av kostnader
  • Digitalisering av energibransjen
  • Innovative løsninger i energibransjen
  • Fornybar transport og mobilitet
  • Fornybare byer
  • Hvordan mobilisere investeringer i lavkarbonteknologier
  • Hvordan skape innbyggerinnvolvering i utviklingen av energimarkedet

Mer informasjon finnes her.
Presentasjonen fra Europakommisjonen om EUSEW er tilgjengelig her.

 

Share