1 February 2023

Fabian Amdal Åsland er ny EU-rådgiver i Rogaland fylkeskommune

Vi har fått et nytt tilskudd i Rogalands EU-team! Fabian Amdal Åsland er nylig ansatt som EU-rådgiver i Rogaland fylkeskommune, og blir dermed en viktig støttespiller for Stavangerregionens Europakontor.

Fra regionale til internasjonale virkemidler

Fabian er erfaren når det kommer til å sikre Rogalandsaktører finansiering til sine innovative prosjekter. Nå tar han steget fra arbeidet med Regionalt forskningsfond Rogaland og Ulla-Førrefondet til å jobbe med EU-finansiering.

– Regionale virkemidler er utrolig viktige for bedriftene i Rogaland. Det gir oss også muligheten til å være tettere på både prosjekter og bedrifter – noe som er veldig interessant! Samtidig er europeiske virkemidler enda større, og har litt mer tyngde, forteller Fabian.

Bakgrunnen hans som rådgiver for de regionale virkemidlene gir ham også en god oversikt over prosjekter som kan være relevant for EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer:

– De regionale virkemidlene er ofte døråpneren for de europeiske virkemidlene. Derfor tenker jeg at det er fordelaktig å ha erfaring fra det regionale og nasjonale virkemiddelapparatet nå når jeg går over i ny stilling, fortsetter Fabian.

Fabian drar frem Medstraum som et godt regionalt eksempel. Prosjektet fikk 12,9 million euro i støtte fra Horisont 2020. Bilde: Rogaland Fylkeskommune.

«Et hav a muligheter»

I sin nye rolle ser Fabian frem til å hjelpe regionale aktører å gripe europeiske muligheter:

– I EU finnes det et hav av muligheter. Den norske regjeringen betaler store summer for å delta i programmer som Horisont Europa, og derfor tenker jeg det er viktig at vi skaper incentiver for Rogalandsbedrifter til å delta i EU-prosjekter. Det er viktig for innovasjon, samfunnsutvikling og å skape arbeidsplasser. Dette gjør igjen at regionen blir mer attraktiv og konkurransedyktig! EU-prosjektet TrAM, som resulterte i Medstraum er jo et veldig godt eksempel på hva disse prosjektene kan gi til regionen, sier Fabian.

Internasjonal erfaring fra Spania, Mexico og Storbritannia

Fabian har en master i Environmental Science (Environment, Human Relations and Socioeconomics) fra Universidad Complutense de Madrid. I masteroppgaven tok han et dypdykk i EUs initiativer for bærekraftige byer.

Fabian har også en bachelor i International Relations fra Universidad Europea de Madrid, og har vært på utveksling ved LSE – London School of Economics (LSE) og Universidad del Valle de Mexico.

Første Brusselbesøk

Forrige uke hadde Fabian sitt første besøk i Brussel for å delta på Lynkurset i EU og EØS i Brussel, og for å jobbe en uke hos SrE. Her fikk han sitt første inntrykk av Brussel som samarbeidsarena:

– Kunnskapen og innsikten i EU-systemet som blant annet Stavangerregionens Europakontor besitter er utrolig viktig for fylkeskommunen. Det er vår ‘dør inn’ til EU-midlene, som også blir en utrolig viktig samarbeidspartner når vi skal igangsette prosjekter, finne aktuelle partnere eller få mer informasjon om utlysninger. Samarbeidet mellom Europakontoret, fylkeskommunen og næringslivet blir essensielt når vi skal få til gode og innovative EU-prosjekter, mener Fabian

Viktig støtte for Stavangerregionens Europakontor

Den 1. juli 2020 tok Rogaland fylkeskommune over rollen som vertsorganisasjon for SrE. Europarådgiveren er SrE hovedkontaktperson i Rogaland fylkeskommune, og er ansatt for å være en ressursperson for Rogalands Europaarbeid og for Stavangerregionens Europakontor.

Vi gleder oss til samarbeidet med Fabian!

ShareAuthor

Malin Vikne Henden