13 September 2019

Finland tar over formannskapet i Rådet

suomen lippu suomi kartta eu eurooppa euroopan unioni

Finland overtok 1. juli formannskapet i Rådet for den Europeiske Union. Hovedfokuset er rettet mot demokrati, rettstaten og fundamentale rettigheter.

Finlands presidentskap finner sted i en turbulent tid for EU, med foreløpig Brexit dato 31. oktober og bytte av mannskap i Europakommisjonen. Det finske presidentskapet har fire hovedtemaer i sitt program for et bærekraftig Europa:

  1. Felles verdier og rettsstatsprinsippet
  2. Konkurransedyktighet og sosial inkludering
  3. EU-lederskap innenfor klimaspørsmål
  4. Omfattende sikkerhet

For å imøtekomme klimautfordringer, fokuseres det på å omfavne en bio- og sirkulær økonomi. Delvis for å løse klimautfordringer, men også fordi det kan åpne opp for nye forretningsmuligheter og skape arbeidsplasser.

For mer informasjon om bakgrunnen til EU-formannskapet se her.

Share