26 February 2019

Gassfokus på EU-Norge energikonferanse

freiberg-og-canete

EUs kommisær for klima Miguel Arias Canete og olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg. Foto: Norges Delegasjon til EU

5. februar arrangerte Norges Delegasjon til EU og Europakommisjonen, den fjerde EU-Norge energikonferansen. Konferansen er en årlig begivenhet, der norske og europeiske aktører kommer med synspunkter på energiomstillingen i Europa. Naturgass, karbonfangst og lagring var sentrale temaer under årets konferanse som hadde over 100 deltakere.

Gass viktig på veien til en karbonnøytral økonomi

Fra norsk side var man opptatt av framtiden for norsk naturgass i det europeiske energimarkedet og det ble hevdet at norsk gass gjennom karbonfangst og innovative løsninger har lavere karbonavtrykk enn andre gassproduserende land.

Norge ble framhevet som en sikker leverandør av gass for Europa av EU-kommissær for klima, Miguel Arias Canete, som poengterte hvor viktig norsk gass er i omstillingen til et karbonnøytralt EU. Gass har lavere utslipp av CO2 enn for eksempel kull, samtidig som det balanserer energiforsyningen på dager med lite energi fra sol og vind.

 

 

Gallery slideGallery slide

Karbonfangst og lagring – EU må ta sin del av utgiftene

Norge er positive til karbonfangst og lagring, og selskap som Equinor har mye kompetanse på feltet. Blant annet er Equinor i samarbeid Total og Shell  i gang med “Northern Lights” prosjektet. Målet er å fange CO2 fra Heidelbergs sementfabrikk i Brevik og fra Fortums forbrenningsanlegg i Oslo, for så å lagre CO2 i et reservoar på bunnen av Nordsjøen.

Også karbonfangst ble framhevet som et viktig ledd i arbeidet med å redusere utslipp av drivhusgasser. Olje- og energiminister Freiberg påpekte at norske selskaper har god kompetanse når det kommer til karbonfangst og lagring. Han påpekte også at norske myndigheter har stått for mye av finansieringen så langt og at EU også må ta sin del av regningen.

Se hele programmet for konferansen her.

Les den norske EU-delegasjonens omtale av konferansen her.

Bakgrunn: Karbonnøytralt EU innen 2050

Europakommisjonen lanserte høsten 2018 et mål om å gjøre EU til en karbonnøytral økonomi inne 2050. Denne planen støttes av EUs medlemsland og i Europaparlamentet.

Strategien peker på at strukturelle samfunnsendringer må til for at det ambisiøse målet skal nås. Eksempelvis er en tilnærmet importstopp av fossile energikilder som kull, olje og gass, nødvendig. Videre må transportsystemet endres – utslipp fra kjøretøy må drastisk reduseres og bruken av offentlig transport økes.

Les mer her.

Share