24 November 2017

EU foreslår endring av gassmarkedsdirektivet

8334144352_55cc18ae60_z

Foto: Azat Shektibayev

I Kommisjonens forslag til endring av gassmarkedsdirektivet (2009/73) tidligere denne måneden utvides direktivet til å omfatte gassrørledninger fra og til tredjeland. Det vil  gjelde både eksisterende og fremtidige rørledninger også fra Norge. Forslaget åpner imidlertid for at medlemslandene kan gi unntak for allerede eksisterende rørledninger. Les mer her.

Dersom rørledningene blir omfattet av direktivet må de overholde EUs vilkår for tredjepartstilgang, tariffregulering, selskapsmessig- og funksjonelt skille og transparens. Dette skal sikre at alle større rørledninger på EUs område overholder EU-reglene, og at de er underlagt samme grad av åpenhet. Rørledningene må være tilgjengelige for andre operatører og drives effektivt.

Bakgrunn – Energiunionen

Gassmarkedsdirektivet skisserer felles EU-regler for regulering av transmisjon, distribusjon, forsyning og lagring av naturgass. Det gjelder gassrørledninger innad i EU og har derfor tidligere hatt liten betydning for Norge, siden vi har et begrenset nettverk for forsyning av naturgass innad i landet. Gassmarkedsdirektivet inngår i EUs tredje energimarkedspakke som for øyeblikket er under behandling i Stortinget. Et annet sentralt punkt i Stortingets behandling av den tredje energimarkedspakken er spørsmålet om norsk deltakelse i EUs energibyrå, ACER (herunder bestemmelser om naturgass og elektrisitet). Deltakelse i dette byrået er omdiskutert og regjeringen har i sitt forslag om tilslutning til byrået foreslått at ESA (EØS-avtalens overvåkningsorgan) formelt skal fatte beslutningene ACER ellers ville gjort direkte overfor Norge.

Energimarkedspakkene inngår alle i det omfattende arbeidet EU har satt i gang knyttet til Energiunionen. Dette bunner i Europas behov for en mer helhetlig energipolitikk med et velfungerende indre energimarked som det sentrale virkemidlet. Formålet med energiunionen er å fremme energisikkerhet, bærekraft og konkurranseevne i EUs energisektor. Les mer på om energiunionen her og her

Share