22 September 2020

Horisont 2020 Green Deal utlysning er lansert

Europakommisjonen har lansert den siste og største utlysningen i Horisont 2020. European Green Deal utlysningen dekker ti av hovedprioritetene til EUs grønne vekststrategi og inneholder spennende prosjektmuligheter.

Foto: Europakommisjonen

Horisont 2020 Green Deal utlysning
18. september lanserte Europakommisjonen Horisont 2020 Green Deal utlysningen, som har en total finansiering på 1 milliard euro. Midlene skal finansiere forsknings – og innovasjonsprosjekter som addresserer de største klimautfordringene EU står overfor. Investeringene skal akselerere en rettferdig og bærekraftig overgang til et klimanøytralt Europa innen 2050.

Utlysningen retter seg mot EUs klimautfordringer og de krevende samfunns – og økonomiske følgene av covid-19. Målet er å få den Europeiske økonomien på fote igjen, med grønn vekst som et overordnet prinsipp. Med Green Deal utlysningen ønsker Kommisjonen å oppnå langsiktig endring med resultater i et kortsiktig- og mellomlangt perspektiv.

Oversikt over handlingspunktene i European Green Deal strategien. Foto: Norsk Klimastiftelse

Ti hovedområder
Utlysningen er delt opp i ti hovedområder, hvor åtte er tematiske utlysningsområder som alle reflekterer prioriteringsområder i EUs Green Deal, samt to horisontale områder som går på innbyggerinvolvering og kunnskapsformidling. Her er en oversikt over de forskjellige European Green Deal utlysningene:

1. Øke klimaambisjonen
1.1. Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means
1.2. Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities
1.3. Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

2. Ren, rimelig og sikker energi
2.1. Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system
2.2. Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications
2.3. Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

3. Industri for en ren og sirkulær økonomi
3.1. Closing the industrial carbon cycle to combat climate change – Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources
3.2. Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

4. Energi- og ressurseffektive bygninger
4.1. Building and renovating in an energy and resource efficient way

5. Bærekraftig- og smart mobilitet
5.1. Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility

6. Fra jord til bord
6.1. Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

7. Biologisk mangfold og økosystemer
7.1. Restoring biodiversity and ecosystem services

8. Null forurensing og giftfrie miljøer
8.1. Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals
8.2. Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies

9. Styrking av kunnskap
9.1. European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges
9.2. Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation
9.3. Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

10. Styrke innbyggernes rolle og medvirkning
10.1. European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal
10.2. Behavioural, social and cultural change for the Green Deal
10.3. Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Søknadsprosessen
Søknadsinnleveringen åpner 22. september 2020 og søknadsfrist er satt til 26. januar 2021. De utvalgte prosjektene skal ha oppstart høsten 2021.

Under de virtuelle europeiske forsknings – og innovasjonsdagene (R&I Days), som finner sted 22.-24. september 2020, blir det arrangert et informasjonsarrangement om Horisont 2020 Green Deal utlysningen.

Prosjektmuligheter for Rogaland
Utlysningen dekker flere fokusområder som kan være interessante for aktører i regionen, som for eksempel bærekraftig landbruk, energieffektivitet, offshore fornybar energi, samt grønne havner og flyplasser. Vi på SrE har et bredt nettverk i Brussel, og bistår gjerne med partnersøk.

  • Les mer om EUs Green Deal på våre nettsider her.
  • Les mer om Green Deal utlysningen her.

Share