13 November 2018

Horisont 2020 – suksess for norske bedrifter

Tram

NCE Martime CleanTech er blant aktørene som har fått støtte gjennom Horisont 2020.

En ny rapport fra Forskningsrådet viser at norsk næringsliv er gode til å hente midler ut av EUs forsknings- og innovasjonprogram Horisont 2020. Norske bedrifter har i år klart å konkurrere til seg 2,1 milliarder kroner i den knalltøffe konkurransen om prosjektmidler.

Flere store tildelinger, spesielt til energiprosjekter og flere tildelinger til små og mellomstore bedrifter, gjør at den norske næringslivsdeltakelsen skyter fart. Totalt har Norge fått tildelt over 7 milliarder kroner i støtte fra EU gjennom Horisont 2020 programmet så langt. Det gjør at den norske suksessraten er over regjeringens mål om returandel på to prosent av midlene.

Les Forskningsrådets artikkel her.

Se de norske resultatene i Forskningsrådets database her.

Les mer om EUs programmer her.

Share