7 December 2018

Seminar om fremtidens energimarked

47384422_346166202600142_1127460457439821824_n

EUs energimarked er i stor forandring, og innen 2050 skal EU ha en karbonnøytral økonomi basert på fornybare ressurser.

I den anledning inviterte Statkraft og Bloomberg til seminar om framtidens energimarked og ulike lavutslippsscenarioer. Analyser viser at vi framover i større grad vil være basert på fornybare ressurser som vind- og solenergi. Spesielt fremhevet Statkrafts visepresident, Jon Vatnaland, den eksplosive økningen i solenergi som et eksempel på hvordan det europeiske energimarkedet er i forandring.

Bloomberg har i sine analyser estimert at prisen på fornybar energi vil fortsette å gå ned. Hvis prisen på batterier og lagringsteknologi fortsetter å falle i samme tempo som i dag, vil fornybar energi være den dominante energiressursen i markedet i fremtiden.

Les Statkraft sin rapport her og Bloombergs rapport her.
Presentasjonene fra seminaret finnes her og her.
Vi har tidligere skrevet om EUs lavutslippsstrategi, den finner du her.

Share