3 May 2022

Klær til besvær: Ny tekstilstrategi fra EU


Klær som selges i Europa må være holdbare, lette å reparere og sporbare, under den nye tekstilstrategien foreslått av Europakommisjonen.

“Hvert sekund havner en lastebil med tekstiler på søppelfylling eller i et forbrenningsanlegg. Vi har alle klær vi sjelden bruker. Og jeg tror alle kan se at vi for tiden overforbruker tekstiler”, sa Kommisjonens Green Deal-ansvarlig Frans Timmermans, når strategien ble lansert.

30. mars kom Kommisjonens pakke med forslag som vil kreve at produkter som selges i EU overholder standarder for sirkularitet, noe som betyr at de er holdbare, kan gjenbrukes, repareres og resirkuleres. Les om hele pakken her.

En av hovedprioriteringene i pakken er tekstiler. Dette kan bety en massiv snuoperasjon i moteindustrien, som har et enormt miljømessig fotavtrykk, ofte kombinert med dårlige kår for arbeidere.

Nye krav for økodesign

Kommisjonen ønsker å innføre krav til økodesign for tekstiler, og sette obligatoriske minimumskrav for inkludering av resirkulerte fibre i tekstiler. Dette er for å gi produktet lenger holdbarhet, og gjøre dem lettere å reparere og resirkulere. Strategien søker også å hindre frigjøring av mikroplast fra syntetiske tekstiler gjennom nye, bindene designkrav. Økonomiske insentiver vil også tas i bruk.

Ansvar for avfall

Ved siden av nye regler for økodesign, ønsker EU-kommisjonen at tekstiler skal omfattes av utvidede produsentansvarsordninger. Selskapet blir me dermed ansvarlig for avfallet som skapes, og vil bli forpliktet til å opplyse om antall destruerte og kasserte tekstiler.

Foto: Europakommisjonen

En overgangsvei

Innen utgangen av 2022, vil Kommisjonen publisere en “transition pathway” for tekstilindustrien. Dette vil fungere som en handlingsplan, med formål å hjelpe aktører med de grønne og digitale overgangene. Kommisjonen ønsker å engasjere interessenter i andre kvartal 2022, som for eksempel produsenter i klesindustrien.

Les mer:

\

Share