3 May 2022

Slik skal Europas økonomi bli sirkulær


Kommisjonen foreslår nye regler for å gjøre nesten alle varer på EU-markedet mer miljøvennlige

Bærekraftige produkter, ny norm

Overforbruk av ressurser setter miljøet vårt under et heftig press, og fører til en økende mengde avfall. 30. mars kom Europakommisjonens svar på utviklingen: Produkter som selges i Europa må følge visse standarder for sirkularitet. Dette innebærer at produktene er “holdbare, kan gjenbrukes, repareres og resirkuleres”.

Våre forslag til sirkulær økonomi starter en æra hvor produktene vil bli utformet på en måte som gir fordeler for alle, respekterer grensene til planeten vår og beskytter miljøet.

Virginijus Sinkevičius, milJøKOMMISSÆR

De foreslåtte endringene har vært varslet lenge, og er en del av EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi fra mars 2020. Strategien var ett av Green Deals første initative, og er en sentral brikke i EUs klimapolitikk.

Dette er pakken som nå er publisert:

1. Initiativ for bærekraftige produkter og forslag til en forordning om økodesign for bærekraftige produkter

EU har som mål å sikre at flertallet av produktene på EU-markedet er utformet for å være holdbare, energi- og ressurseffektive, reparerbare, resirkulerbare og, om mulig, laget av resirkulerte materialer innen 2030.

Den foreslåtte Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) erstatter økodesigndirektivet, som i dag kun dekker energirelaterte produkter. Nå skal omfanget utvides betydelig, og det skal etableres et rammeverk som stiller krav til økodesign for de aller fleste produktgrupper. Det vil gjøre det mulig å sette ytelses- og informasjonskrav for nesten alle kategorier av fysiske varer som markedsføres i EU (med noen unntak, som mat og fôr).

Blant annet vil ESPR introdusere et nytt digitalt produktpass (DPP), som vil vise informasjon om et produkts miljø- og bærekraftsinformasjon. Dette er ment å informere forbrukere og bedrifter, samt gjøre det lettere å reparere og resirkulere. DPP vil også hjelpe reguleringsmyndigheter å overvåke produkter og spore leverandørkjeden.

Passet skal etter planen introduseres tidlig neste år.

Forslaget inneholder også tiltak for å forhindre ødeleggelse av forbruksvarer, samt utvide grønne offentlige anskaffelser og gi insentiver for bærekraftige produkter.

Kommisjonen vil gjøre det lettere for forbrukere å velge miljøvennlige varer (Foto: John Cameron)

2. EUs strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler

Som en del av pakken har Kommisjonen publisert en egen tekstilstrategi. Strategien kan bety en massiv omveltning i moteindustrien, som i dag har et enormt fotavtrykk på miljøet.

Vi har skrevet en egen sak om strategien som kan leses her.

3. Forslag til revidert byggevareforskrift

En annen bransje som får ekstra oppmerksomhet, er bygg- og anleggsindustrien. EUs byggevareforordnings skal revideres, med sikte på å modernisere reglene som har vært på plass siden 2011.

Kommisjonen ønsker å skape et harmonisert rammeverk for å vurdere og kommunisere miljø- og klimaeffekten til byggevarer. Blir forslaget godkjent vil produsenter måtte gi miljøinformasjon om livssyklusen til produktene, i tillegg til å overholde forpliktelser i henhold til design, produksjon, emballasje og reparasjon. Resirkulerbare og resirkulerte materialer skal også prioriteres.

Til slutt vil den reviderte forordningen tilby digitale løsninger, som potensielt vil inkludere en byggevaredatabase og en DPP (digitalt produktpass), med mål å lette den administrative byrden.

4. Grønnvasking blir forbudt

En annen del av pakken er styrkete rettigheter for forbrukere. Det foreslåtte direktivet gjør endringer i to eksisterende forbrukerrettsdirektiver: forbrukerrettighetsdirektivet og direktivet om urimelig handelspraksis. Inkludert i dette ligger et forbud mot “grønnvasking”.

Forbrukere skal få nødvendig informasjonen om et produkt, for å kunne ta en informert beslutning ved kjøp. Nye krav til selgere inkluderer levering av relevant informasjon om reparasjoner, for eksempel en pålitelighetsscore (for visse varer), og informasjon om tilgjengeligheten av reservedeler eller en reparasjonshåndbok.

Det er også informasjonskrav for spesifikke produktkategorier. For eksempel må produsenter av smartenheter, digitalt innhold informere forbrukeren om behovet for og arten av programvareoppdateringer.

Hva nå?

EU-kommisjonen vil nå utvikle de nye regler for økodesign for spesifikke produktgrupper ved å bruke en fast-track lovgivningsprosedyre kalt delegerte handlinger. Dette legger et enormt press på Kommisjonen for å komme med forslag på produkt-for-produkt-basis. “Detaljene og det hardeste arbeidet vil komme med de delegerte handlingene,” sa miljøkommisær Sinkevicius, og la til at de mest skadelige produktene for miljøet, som tekstiler, vil bli prioritert.

Veien videre vil bli tydligere når de produktspesifikke kravene publiseres. Men med stor sannsynlighet, vil Kommisjonens planer møtes med lobbyvirksomhet fra industrier som produserer varer med kort levetid.

Her kan du lese mer om de forskjellige tiltakene:

ShareAuthor

Malin Vikne Henden