25 March 2020

Reduce, Reuse, Recycle: Kommisjonen lanserer handlingsplan for sirkulær økonomi

circularpic040319

Foto: Europakommisjonen

Europakommisjonens nye handlingsplan for sirkulær økonomi skal sikre et grønnere og mer konkurransedyktig Europa. Målet er å halvere kommunalt avfall i EU innen 2030, samt gi europeiske forbrukere en “rett til reparasjon”. 

Circular Economy Action Plan
Handlingsplan for sirkulær økonomi er en del av EUs industrielle strategi, og er sentral for gjennomføringen av European Green Deal. Handlingsplanen er det fjerde sentrale dokumentet som kommisjonen har sluppet i mars:

Handlingsplanen inneholder tiltak som skal ta for seg hele livsløpet til et produkt. EU skal legge føringer på produktdesign, oppfordre til bærekraftig forbruk, og sørge for at de ressursene som er blitt brukt forblir i Europa lengst mulig. Målet er å endre måten et produkt blir produsert, brukt og kastet. Det skal bli mindre avfall, samtidig som det skal bli et krav å øke bruken av resirkulerte materialer i nye produkter. Noen av de planlagte tiltakene er å:

  • Gjøre bærekraftige produkter til en norm i EU
  • Styrke kunder- og offentlige kjøperes rettigheter slik at de kan velge grønt
  • Fokusere på sektorer som bruker mest ressurser, og hvor det er høyest potensial for gjenbruk, som f.eks:
    • Elektronikk og IKT-utstyr, batterier og kjøretøy, emballasje, plast, tekstiler, bygg og anlegg, næringsmidler
  • Innføre avfallsreduserende tiltak
  • Sørge for en sirkulær økonomi som fungerer for folk, regioner og byer
  • Lede globale tiltak for å fremme bruken av prinsippet sirkulær økonomi

Smartmobiler skal få lengre levetid
Kommisjonen skal legge press på EUs energiintensive industrier, slik som hvitevareprodusenter og tekstilindustrien, slik at de på et tidlig tidspunkt innfører de nødvendige tiltakene for å bli karbonnøytrale innen 2050. Det skal bli forbudt å kaste varer som ikke er blitt solgt, og det vil være et krav å få kunne reparert varer som blir ødelagt innen et visst tidsrom. Europas tekstilproduksjon skal gjøres grønnere, og det skal bli et krav for hvitevareprodusenter å lage smartmobiler, Ipads o.l. produkter som lettere kan bli reparert og resirkulert.

Digitale teknologier: en driver for sirkulær økonomi
Strategien legger vekt på at digitale løsninger er en pådriver for den sirkulære økonomien, spesielt når det kommer til å redusere det sosiale fotavtrykket til produkter. Samtidig står IKT-sektoren selv for mye avfall og må gjøres grønnere. Bare 35 % av elektronisk avfall blir resirkulert i EU.

Se pressemedling og handlingsplanen i sin helhet her og her.

Share