24 October 2018

Juncker-kommisjonens prioriteringer for sitt siste år

Under sin siste “State of the Union” tale pekte Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker på strategisk viktige saker som skal sluttføres innen utløpet av mandatperioden hans neste år. Kommisjonen har nå presentert en liste med 15 prioriteringer.

Vekst og sysselsetting var hovedmålet i Junckers politiske manifest bestående av 10 punkter, som han lanserte i begynnelsen av presidentperioden i 2014. Disse hovedprioriteringene gjelder også dette siste året. Arbeidsledigheten i EU har falt betraktelig siden 2014, men er enda høy i land som Hellas og Spania.

Energi, klima og et digitalt indre marked

EU skal levere hva de har lovet i Paris-avtalen på klima. Dette betyr at Kommisjonen vil prioritere å få gjennom direktiver for å reduksjon av utslipp av drivhusgasser.

Gjennomføring av Energiunionen er høyt prioritert. Det kommende året ønsker man blant annet å lande formell enighet om fornybarmålet 2030, og det vil lanseres en batteriplan der målet er å muliggjøre lagring av fornybar energi ved overproduksjon.

Gjennomføring av et digitalt indre marked har vært en sentral prioritering gjennom hele perioden, og Kommisjonen vil arbeide med å fjerne juridiske hindringer som gjenstår.

Les mer om Junckers 10-punkts plan her  og årets State of the European Union her.

Se de 15 prioritetene i bildene under eller her og her.

cwp_2019_publication_annex_i_en-1

cwp_2019_publication_annex_i_en-2

Share