2 May 2019

I Brussel for å lære om Smart Spesialisering

Kjartan

Kjartan Lindland, rådgiver Rogaland Fylkeskommune

Rogaland Fylkeskommune utvikler  for tiden en smart spesialiseringsstrategi. I den forbindelse var koordinator Kjartan Lindland,  som er rådgiver i Rogaland Fylkeskommune, i Brussel på studiebesøk. Stavangerregionens Europakontor hadde laget et todagers program, og under besøket hadde Lindland møte med en rekke ledende regioner i EU som har hatt suksess med sine smart spesialisering strategier. Programmet inkluderte møter med den svenske regionen Skåne, Helsinki, den spanske regionen Navarra, Scotland Europa og regional- og kommunalråd ved Norges Delegasjon til EU, Eivind Lorentzen.

Smart spesialisering:
EU innførte i 2014 et krav om at EUs regioner skal bruke smart spesialisering i fylkesplanleggingen for å motta midler fra strukturfondene. Fem år etter lanseringen, mener Kommisjonen at dette har fungert godt, og det forblir et viktig element i EUs regionpolitikk også i framtiden. Målet med en smart spesialiseringstrategi er å gi politikere og administrativ ledelse i fylkeskommunene et verktøy for å styrke samfunsutviklerrollen på næringsutviklingsfeltet.

Norske fylker mottar ikke midler fra strukturfondene, EUs utjevningspolitikk for regional utvikling, og det er derfor ikke et krav om smart spesialiseringstrategier for regioner/fylker i Norge. Like fullt er det flere norske fylker som har laget slike strategier og enda flere som er i prosess, Rogaland fylkeskommune inkludert. Denne utviklingen er i tråd med et uttalt ønske fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For å lykkes i global konkurranse må land og regioner utnytte sine fortrinn. Smart spesialisering handler om å identifisere disse, utvikle nye nisjer og næringsområder for å utnytte mulighetene i globale næringskjeder.

Les mer om smart spesialisering her.

Share