12 August 2022

Parlamentet stemmer for å inkludere atomkraft og gass i EUs taksonomi


EUs lovgivere vil tillate at atom- og naturgasskraftverk kan markedsføres som bærekraftige investeringer på finansmarkedene

Europaparlamentet protesterte ikke mot Kommisjonens taksonomidelegerte lov som vil inkludere spesifikke atom- og gassenergiaktiviteter, under visse betingelser, i listen over miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter som omfattes av den såkalte EU-taksonomien.

Strenge kriterier

Under de nye reglene vil nye gassfyrte anlegg bygget frem til 2030 bli anerkjent som en «overgangsenergikilde» så lenge de erstatter et kull- eller oljeanlegg, bytter til en lavkarbongass som hydrogen innen 2035 og holde seg under et maksimalt utslippstak over 20 år.

Hva er egentlig denne taksonomien som alle snakker om? Les vår sak som enkelt forklarer EUs taksonomi.

Eksisterende kjernekraftverk vil få en grønn merkelapp dersom de lover å gå over til “ulykkestolerant” drivstoff fra og med 2025 og kan vise til detaljerte planer for sluttlagring av radioaktivt avfall i 2050.

Totalt 328 MEP-medlemmer støttet de foreslåtte taksonomiinkluderingene, mens 278 innvendte og 33 avholdt fra å stemme.

Skaper krass debatt

Ikke alle er enige med Kommisjonen i at det er en rolle for private investeringer i gass- og kjernefysiske aktiviteter i den grønne omstillingen. De grønnes MEP Marie Toussaint, som kjempet hardt for å forslaget ikke skulle vedtas, uttrykte resultatet som «et avskyelig greenwashing-forsøk med Macron som dirigent» og «en fiasko for Europa og klimaet».

Den irske MEP Mick Wallace kaller inkluderingen en “katastrofe”.

ShareAuthor

Malin Vikne Henden