19 March 2020

Plenarsesjon avbrutt som følge av koronavirusutbruddet

20200311PHT74628_original

Foto: Europaparlamentet

Månedens plenarsesjon i Europaparlamentet ble kuttet ned til én dag som følge av utbruddet av Covid-19. Hovedtema for sesjonen var Coronakrisen, økte spenninger på den gresk-tyrkiske grensen, EUs langtidsbudsjett og strategi for likestilling

Plenarsesjon i Brussel
Plenarsesjon for mars måned fant denne gangen sted i Brussel, og ikke Strasbourg. Dette på grunn av fare for smitte og økt spredning av viruset innad i EU, hvis over 750 parlamentarikere og deres assistenter skulle reist til og fra de to byene. Det ble heller ikke gjennomført noen avstemninger.  Flere politiske grupper i Parlamentet var kritiske til at den italienske Parlamentspresidenten David Sassoli valgte å gjennomføre sesjonen til tross for stor helserisiko og fare for økt spredning av viruset i EU-institusjonene.

Coronavirus, migrasjon, budsjett og likestilling i fokus
Første sak på agendaen var budsjettforhandlingene, og parlamentet rettet kritikk mot Presidenten i det Europeiske Råd, Charles Michel, og hans “manglende ambisjoner”, ettersom han ikke klarte å få til en avtale om EUs langtidsbudsjett under EUs toppmøte i februar. Parlamentet advarte om at de ikke har planer om å godkjenne et “dårlig budsjett” med altfor få midler til EUs ambisiøse planer for bl.a. klima gjennom European Green Deal. Det er for øvrig Parlamentet som har siste ord i godkjenningen av langtidsbudsjettet. Les mer om forhandlingene i det Europeiske Råd her.

Det var stor oppslutning i forsamlingen om å hjelpe Hellas med å håndtere strømmen av flyktninger som nå har ankommet landets grenser til Tyrkia. Etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan valgte å bryte forpliktelsene i flyktningeavtalen mellom EU og Tyrkia, har Hellas opplevd en markant økning i antall flyktninger som har ankommet deres grenser. Det ble lagt vekt på at man ikke må gjenta feilene som ble gjort under migrasjonskrisen i 2015, og at EUs felles asylregler bør oppdateres.

Kommisjonens nye Gender Equality Strategy, som skal bidra til å fremme likestilling i EU, ble godt tatt i mot av Parlamentet. Parlamentarikerne etterspør nå konkret handling og tiltak for å etterlevere strategien. Parlamentets vise-president Mairead McGuinness understreket at oppfyllelsen av kvinners rettigheter ikke er et alternativ, men en plikt, og at alt som skal til er politisk vilje til gjennomføring.

Les mer om de viktigste sakene fra plenarsesjonenen her. Europaparlamentets arbeidskalender er revidert som følge av coronautbruddet, og neste plenarsesjon vil derfor etter ny plan finne sted i Brussel 1-2. april.

Share