21 May 2020

Regjeringen ønsker bred deltakelse i EU-programmer

shutterstock_354209867
Foto: Shutterstock

Regjeringen har gitt foreløpige signaler om i hvilke EU-program de ønsker norsk deltakelse. Endelig beslutning vil bli tatt på stortinget til høsten 2020 eller vinter 2021. 

Her er listen over EU-programmene som Norge indikerer deltakelse i:

 • Horisont Europa
 • Erasmus+
 • Kreativt Europa
 • Programmet for det indre marked
 • Det europeiske sosial fond pluss
 • Rettighets- og verdiprogrammet
 • Digital Europe
 • InvestEU Fund
 • Programmet for rettslige spørsmål
 • EUs romprogrammer
 • Det europeiske forsvarsfondet
 • EUs ordning for sivil beredskap
 • Interreg

Forsinket langtidsbudsjett
Det stilles imidlertid spørsmål til om programmene vil kunne starte som planlagt, ettersom EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027 ennå ikke er vedtatt. Europakommisjonen presenterte 27. mai som følge av koronakrisen revidert langtidsbudsjett, der kommisjonspresident Ursula von der Leyen understreket at “det neste EU-budsjettet må bli et svar på koronakrisen”. EU vil trolig ikke få på plass et nytt langtidsbudsjett før 2021.

Bakgrunn for norsk deltakelse
Det er igjennom EØS-avtalen at Norge er sikret deltakelse i EU-programmer og den 4. mars 2020 sendte EFTAs faste komité, på vegne av Norge, Island og Liechtenstein, et brev til Europakommisjonen via EUs utenrikstjeneste (European External Action Service) med en liste over hvilke EU-programmer de respektive landene ønsker å delta i. Listen er en indikasjon og er ikke bindende, ettersom det er parlamentene til de tre EØS-landene som til slutt må godkjenne landets deltakelse i de respektive EU-programmene.

 • Les brevet fra EFTAs faste komité med en liste over programmene på KS sine nettsider her.

Share