10 March 2023

Rekordstor bevilgning til Erasmus+ i arbeidsprogrammet for 2023


Med et budsjett på 4.43 milliarder euro er årets budsjett det største siden oppstarten for 35 år siden.

Kommisjonen melder 9. mars om at arbeidsprogrammet i Erasmus+ for 2023 er blitt styrket med økte midler.

Budsjettøkningen skyldes i hovedsak krigen i Ukraina, som skaper utfordringer også i kunnskapssektoren – ett år etter Russlands invasjon. Et betydelig fokus vies behovene til ukrainske flyktninger i Europa og utdanningsinstitusjoner i Ukraina.

Her er 100 millioner euro hentet fra 2027-budsjettet.

Europeisk kompetanseløft
Et annet sentralt tema er kompetanse. 2023 er Year of Skills i EU, og med det, er skolering og omskolering sentrale begrep også i Erasmus+.

Erasmus+ har dessuten et spesielt fokus på fire områder i inneværende programperiode, som strekker seg fra 2021-2027.

Her er det inkludering og mangfold, digitalisering, klimaspørsmålet og demokrati som står sentralt.

Du kan lese mer om abreidsprogrammet og aktuelle utlysninger i Kommisjonens pressemelding her.

Neste utlysning
Under call for proposals kan du finne aktuelle utlysninger under Erasmus+. Førstkommende utlysning vil ha fokus på partnerskap med ekstra fokus på elever, lærere og arbeidskraft fra Ukrainia. Denne utlysningen vil åpne 22. mars, under KA2.

For informasjon om Erasmus+ på norsk, se erasmuspluss.no
ShareAuthor

Helga Aunemo