20 November 2018

Rekordstore midler lyst ut i Erasmus+ 2019

erasmus+

EU lyser ut over 3 milliarder euro under Erasmus+ programmet i 2019, dette er en større pott enn noen gang tidligere.

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, det målet blant annet er å bidra til økt studentmobilitet i EU og EØS, samt å gjøre Europa til et attraktivt studieområde. Programmet, som har økt i omfang de siste årene, omfatter ikke bare studenter. Blant annet har offentlig ansatte i skoler mulighet til å bruke Erasmus+ til kunnskapsutveksling. Programmet omfatter også barnehager, grunnskole og videregående skoler.

Sentralt i planen for Erasmus+ 2019 står sosial integrering og utjevning. Dette er spesielt rettet mot flyktninger og innvandrere. Kultur er også et viktig aspekt, der utvikling og opplæring i europeiske verdier står sentralt.

Det er en rekke nye aspekter i Erasmus+ 2019:

  • European Universities – stor ambisiøs satsing hvor universiteter går sammen om å lage utdanningsprogrammer.
  • Platforms of vocational excellence – bygger på innovative samarbeidsmetoder i fag- og yrkesopplæringen.

Få mer informasjon om Erasmus+ utlysningen for 2019 og søknadsfrister hos Diku.
Les mer om hva som er planlagt i Eramsus+ for neste rammeperiode her.

Share