8 January 2019

Romania tar over formannskapet i EU

romania

Romania overtok 1. januar formannskapet i EU. Øverst på agendaen står fellesskap og europeiske verdier. Dette starter også en ny periode med nye formannskapsland, ettersom Romania, Finland og Kroatia er den nye trioen som skal samarbeide om formannskapsperioden.

De foregående formannskapslandene Estland, Bulgaria og Østerrike hadde i sine perioder fokus på sikkerhet og migrasjon,  med mål om å redusere antallet irregulære migranter og videreutvikle et felles europeisk system for å håndtere dem.

Det er ventet at de nye formannskapslandene vil fokusere på felles verdier og å styrke økonomisk, sosial og territorial samhørighet. Romanias presidentskap er i en viktig periode for EU, med offisiell Brexit dato i slutten av mars og det kommende valget i Europaparlamentet i mai.

Det rumenske presidentskapet har fire hovedtemaer i sitt program:
1. Et integrert Europa
2. Et tryggere Europa
3. Europa som en sterkere global aktør
4. Et Europa med felles verdier

De fire prioriteringen har rot i globale utfordringer, hvor det er forventet at EU skal ta et større internasjonalt ansvar.

Siden Romania ble medlem av EU i 2007 har landet opplevd stor økonomisk framgang og har i dag svært lav arbeidsledighet. Men på den andre siden har de store problemer med hjerneflukt til andre EU land og politisk preges Romania av korrupsjon og ustabilitet. Dette  gjorde at det i høst lenge var uklart om Romania vil være klare til å ta over presidentskapet.

Bakgrunn

EU-formannskapenes hovedfunksjon er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene.

Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Den nåværende trioen frem til juni 2020 består av Romania, Finland og Kroatia.

Share