7 June 2018

Søker kommuner med utfordringer innen klimatilpasning til Nordic Edge

 

40973174194_5e6b1c9279_k

Foto: Green-Schools/flickr

 SrE inviterer sammen med partnere i ERRIN og ENoLL og EU-prosjektet UNaLAB til en workshop om naturbaserte løsninger under Nordic Edge i Stavanger 26. september. I den forbindelse søker vi kommuner, byer eller fylker med konkrete utfordringer knyttet til klimatilpasninger som kan diskuteres under workshopen.

Deltakerne vil bli delt inn i grupper og skal jobbe med konkrete utfordringer knyttet til klimaendringer og naturbaserte løsninger. For å få til dette vil deltakerne bruke verktøyet CoCo-toolkit for å fasilitere prosessen.

For å avgrense har det blitt satt opp 8 ganske åpne kategorier man kan sende inn utfordringer knyttet til:

  • Klimadrevet helseutfordringer
  • Vannmangel
  • Flom
  • Vann-/luftforurensning
  • Varmefraktur
  • Rask vekst/økt fortetting
  • Habitattap
  • Redusert biodiversitet

Det er ønskelig at lokale myndigheter som blir valgt ut skal kunne delta på workshopen for å presentere utfordringen og delta i diskusjonen.

Skjema for deltagelse finner du her. Fristen for å levere inn et forslag er 29. juni 2018. 

Les mer om Nordic Edge her.

Share