29 April 2022

Stavanger blir en av EUs klimanøytrale byer!


112 byer er valgt ut til EUs "city mission"

Totalt 377 byer søkte om å bli en av de 100 klimanøytrale byene under EUs “City Mission”. Vi har ventet i spenning siden Stavangers søknad ble sendt i januar, og det er med stor glede at vi nå kan dele at smartbyen Stavanger er med!

Målrettet arbeid i Stavanger kommune

29. september lanserte Europakommisjonen «European Missions», eller samfunnsoppdrag på norsk.

Utklipp fra Europakommisjonen

Stavanger kommune var tidlig ute med et bredt og tverrpolitisk flertall for å bli en av de første 100 klimanøytrale byene, og har siden jobbet målrettet og strategisk mot dette.  

25. november publiserte Kommisjonen endelig utlysningen «alle» har ventet på, og teamet i Stavanger sendte inn den vinnende søknaden i slutten av januar.

SrE har mobilisert fra Brussel

Med jevnlige møter og informasjonsdeling med prosjektgruppen i Stavanger kommune, har SrE tatt en aktiv rolle i posisjoneringen av Stavanger. Vi har strategisk brukt vårt nettverk i Brussel for å støtte opp om denne viktige satsingen.

ERRINs smartbyarbeidsgruppe, hvor direktør Runa Monstad er en av lederne, har de siste to årene bidratt til å forme samfunnsoppdraget gjennom innspill til og diskusjoner med Kommisjonen.

Deltakelse i «one-stop-shop-platform»-prosjekt

ERRIN er også partner i plattformen NetZeroCities, som hadde prosjektstart 1. oktober. NetZeroCities er et fireårig prosjekt designet for å hjelpe byer med å overkomme de utfordringene og barrierene de vil møte på veien mot klimanøytralitet.

Her skal man samle nødvendige verktøy, ressurser og kompetanse i en «one-stop-shop-platform».   

Klar, ferdig, omstilling!

Direktør for Bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad sier i Stavanger kommunes pressemelding at dette er en stor omstillingsprosess som vil kreve at kommunen klarer å involvere hele samfunnet.

– Kommunen tar nå en koordinerende rolle, og inviterer til en prosess der vi sammen med næringsliv, innbyggere, organisasjoner, akademia og andre viktige samfunnsaktører skal finne løsningene for hvordan samfunnet kan fungerer innenfor bærekraftsmålene, sier han.

Klimakontrakt for byene

Kommisjonen vil nå invitere de i alt 112 utvalgte byene til å utvikle “Climate City Contracts”, som vil inkludere en overordnet plan for klimanøytralitet på tvers av alle sektorer som energi, bygninger, avfallshåndtering og transport, med tilhørende investeringsplaner.

Takk for godt samarbeid med Stavanger kommune! SrE håper på å også være en naturlig samarbeidspartner i det videre arbeidet.

ShareAuthor

Malin Vikne Henden