31 October 2022

Stavangerregionen møtte europeiske helseklynger i Gdansk

I oktober var det duket for tredje og siste utgave av den europeiske uka for aktiv og sunn aldring. Integrerte helseløsninger, inkluderende IKT-systemer og et europeisk Bauhaus for sunn aldring var noe av det som sto på programmet.

Arrangementet føyer seg inn i en lang rekke tilsetninger organisert av AAL (Active and Assisted Living programme).

Stavangerregionen stilte med et eget team, og var inivtert inn til å delta i en egen workshop, sammen med 17 andre helseøkosystem fra Europa.

I lys av regionens nyervervede firestjerners status under EIP on AHA, var det en gylden mulighet til å vise fram hva regionen gjør på sunn aldrings-feltet, samt å møte andre regioner med felles interesse for EIP on AHA og AAL.

Line H. Thomsen fra HelseCampus og Shalini P. Frøiland fra Universitetet i Stavanger deltok fra Rogaland, sammen med Helga Aunemo fra Stavangerregionens Europakontor (SrE).

Workshopen, som hadde tittelen  “Towards (eco-)systemic innovation & collaboration for Ageing well in Europe” tok for seg følgende tematikk:

Økosystemers læring og utvikling, utvikling av samarbeidsmuligheter for regionale økosystem og  anbefalinger for offentlige finansieringsverktøy for innovasjonsstøtte til økosystemene.

Her fikk vi diskutert på tvers av europeiske økosystemer, og lærte raskt mye om både likeheter og ulikheer hva gjelder utfordringene vi står overfor.

Selv om aldringsutfordringen og mulighetene i «the silver economy» er like, er det fortsatt store forskjeller i de nasjonale helsesystemene i Europa, noe som legger ulike føringer for hvordan de regionale økosystemene opererer.

Shalini P. Frøiland poengterte viktigheten av brukerinvolvering i helsetilbu til eldre: “Vi kan ikke bare anta hvilke helseløsninger innbyggerne vil ha. Vi må lytte til dem”.
HelseCampus’ Line H. Thomsen i diskusjon med AAL-direktør Klaus Niederländer og Johannes Oberzaucher fra Carinthia-universitetet i Wien.


14 år med sunn aldring
Siden oppstarten i 2008 har AAL organisert årlige såkalte forum, der de europeiske økosystemene innen aktiv og sunn aldring kan møtes for å lære av hverandre og utvikle smarte løsninger for den aldrende befolkning.

Disse har i de siste tre årene blitt gjennomfør som en sun aldringsuka, eller European Week of Active And Healthy Ageing (EWAHA).

Med pandemien i mente, var 2022-utgaven den første fysiske utgaven av arrangementet, og konsert, taler og mingling var naturligvis en viktig del av programmet.

EWAHA 2022 åpnet med ingen ringere enn Lech Walesa – frihetsforkjemper og grunnleggeren av Solidarność-bevegelsen som sto sentralt i Polens frigjøringskamp mot Sovjetunionen.

Dette dannet naturligvis en spesielt bakteppe, gitt den militærpolitiske situasjonen i Europa.

Deretter fulgte innlegg, workshops og diskusjoner over to dager, fulgt av en avslutningstilstelning for konferansen – og for AAL som program og partnerskap.

AAL er nemlig finanisert under EUs 7. rammeprogram for forskning og innovasjon, samt etterfølgeren Horisont 2020, og fases nå ut.

Dette var også en viktig del av nytteeffekten ved deltakelse i Gdansk; å benytte seg av det nettverket og den erfaringen som er bygget opp gjennom 14 år, før partnerskapet fases ut.

Vi følger spent med på det nye partnerskapet Transformation in Health and Care Systems, som lanseres 1. januar 2023. Dette var også tema under sesjonene i Gdansk, og Stavangerrreigonen var med på å dele tanker og gi innspill til partnerskapet.

ShareAuthor

Helga Aunemo