29 August 2018

Nordic Edge 2018 – SrE anbefaler

BeHappy_GauteHagerup_Andrea Rocha Photography - Nordic Edge - Tuesday (238 of 246)Når Nordic Edge Expo (NEE) går av stabelen for fjerde gang 25.-27. september i Stavanger, er Stavangerregionens Europakontor (SrE) stolt medarrangør og tilrettelegger.

Nordic Edge har på tre år blitt Nordens største smartby-arrangement og i år ventes omkring 5000 deltakere. Vi håper at flest mulig griper muligheten for inspirasjon, læring og næring Nordic Edge representerer og gleder oss til å se flest mulig i Stavanger i slutten av måneden!

SrE anbefaler
På bakgrunn av smartbysatsning og Triangulum-suksessen har SrE vært sentral i programutforming og profilering av NEE siden oppstarten i 2015 – og er det også i år. Vi anbefaler selvsagt at du får med deg mest mulig av både messe og konferanse, men peker samtidig på deler av programmet vi mener er særlig relevant for mange:

Strategi & visjon: smartbyarbeidet trenger visjonære politikere som involverer innbyggerne. Vi er stolte av å medarrangere ordførermøte om innbyggerinvolvering i forkant av NEE (24. september) med Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger, som vertskap. Gå heller ikke glipp av ordførerdebatten i åpningsplenaret «How do we connect with our citizen’s dreams when building smarter cities?” (25. sept kl 12.00-12.30 – Mer info her. )

Europeiske fyrtårnsbyer: SrE er særlig opptatt av å synliggjøre mulighetene fyrtårnsbystatusen gir, og er svært stolte over at nettverket av europeiske fyrtårnsbyprosjekt (36 fyrtårnsbyer fordelt på 12 prosjekt) legger sitt halvårlige møte til NEE, se program her. Triangulum-partnerskapet er vertsskap og deler av programmet er åpent – grip muligheten til å lære av Europas fyrtårnsbyer!

EU og Europa: Videre er SrE opptatt av EU-dimensjonen av smartbyarbeidet mer generelt, og har sørget for at velrennomerte europeiske nettverk som EUROCITIES, POLIS, ERRIN og ENoLL bidrar i NEE-programmet 2018 – og vi anbefaler følgende sesjoner:

«Meet the new Lighthouse cities» (25. sept kl. 14.00-17.00)
Utformet og arrangert av SrE i samarbeid med EUROCITIES. Mer info her.

Co-creating smart nature-based liveable spaces (26. sept kl. 14.00-17.00) Utformet og arrangert av  ERRIN og ENoLL i samarbeid med SrE, hvor Stavanger kommune bidrar med sine utfordringer knyttet til klimatilpasninger i bymiljøet. Mer info her.

Mobility in Europe’s small- and medium sized cities: Challenges, Opportunities and Innovation” Utformet og arrangert av POLIS i samarbeid med SrE, hvor Gjesdal kommune og Stavanger kommune deltar aktivt. Mer info her.

For generell informasjon, se omtale her.
For påmelding og informasjon: https://www.nordicedgeexpo.org/

 

 

Share