20 March 2023

Trøbbel i det fossilfrie bilparadiset

I slutten av oktober i fjor, ble det enighet mellom EU-landene, EU-parlamentet og EU-Kommisjonen, om at salg av nye fossildrevne biler skulle kuttes fra 2035.

De nye reglene, som er en del av det første vedtatte direktivet i ‘Fit for 55’- pakken, har vi skrevet om tidligere.

Den 14. februar i år godkjente EU-parlamentet formelt loven der en krever at bilselgere må kutte 100% i CO2-utslipp innen 2035. Å forby salg av nye fossilfrie biler fra 2035 er tenkt som en del av arbeidet for å bekjempe klimaendringene. Det manglet kun de siste formaliteter før reglene kunne tre i kraft, og den aller siste godkjennelsen var forventet å komme i midten av mars 2023.

En uventet tysk bremsekloss

I det som virkelig er siste liten av forhandlingene, har Tyskland snudd og nå motsatt seg lovforslaget. Sammen med andre land som Italia, Polen og Tsjekkia som er negative til lovforslaget om forbudet på fossilbiler går de nå mot EU-kommisjonens lovforslag og en kan dermed risikere at det ikke blir kvalifisert flertall for forslaget.

Tyskland krever at de foreslåtte forbudene ikke skal gjelde kjøretøy som kun drives av såkalt e-fuel. E-fuel, eller elektrodrivstoff er syntetisk drivstoff som lages gjennom karbonfangst, hvor miljøvennlige de er, er derimot kritisert (les mer om det i denne artikkelen fra Politico). Elektrodrivstoff kan brukes av den tradisjonelle forbrenningsmotoren, noe som er svært interessant for Tyskland, som har en av verdens største bilindustrier.

Tjenestemenn fra kommisjonen advarer at å endre på lovforslaget på en slik måte nå, vil bety å gjenåpne forhandlingene igjen – noe som verken EU-parlamentet eller flere EU-land vil. 16. mars møttes klima- og miljøministre i EU-landene for å diskutere utslippsstandarder for tungtrafikk. Det var derimot ventet at saken om utslippsfrie biler innen 2035 kom til å kaste en skygge over forhandlingene.

Norge påvirkes

Vi omfattes av disse reglene gjennom EØS-avtalen, og vi påvirkes derfor av det som blir bestemt.

Norge er positiv til elektrifisering. Vi har også kommet langt når det kommer til elektrifisering av transport. Ifølge nasjonal transportplan for 2018-2029 er et av målene at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy allerede fra 2025, altså 10 år før de europeiske målene.

På et uformelt transportministermøte i Stockholm i slutten av februar der saken ble diskutert deltok også den norske samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Etter møtet fortalte Nygård til Energi & klima at Norge på møtet var en av dem som “hellet mest i retning av elektrifisering.”

Foto av Tom Barrett på Unsplash

ShareAuthor

Ebba Lord