Er DU fit for 55?

Denne kronikken sto opprinnelig på trykk i Stavanger Aftenblad, tirsdag 13. juli 2021. Den 14. juli legger Europakommisjonen frem den såkalte «Fit for 55»-pakken. Dette er ikke, som tittelen kanskje antyder, EUs nye folkehelseprogram for middelaldrende mennesker. Heller tvert imot. Fit for 55 står sentralt i realiseringen av EUs Green Deal, ogvil være toneangivende når … More Er DU fit for 55?

The Geopolitics of Renewables Simulation – a digital learning tool for the green transition

The University of Stavanger is leading an EU-funded project to develop a digital learning tool that allows students to engage in simulated international negotiations related to renewable energy and sustainability. The Geopolitics of Renewables SimulationIn cooperation with Ghent University, Delft University of Technology, Technische Universität München, the University of Stavanger obtained a ca. 260,000 EUR … More The Geopolitics of Renewables Simulation – a digital learning tool for the green transition

Geopolitisk verktøy – et digitalt læringsverktøy for den grønne omstillingen

Universitetet i Stavanger leder et EU-finansiert prosjekt for å utvikle et digitalt læringsverktøy som lar studentene delta i simulerte internasjonale forhandlinger relatert til fornybar energi og bærekraft. Geopolitikken i fornybar energi – digitalt læringsverktøy I samarbeid med Universitetet i Ghent, Delft University of Technology (TU Delft), Technische Universität München (TU München), oppnådde Universitetet i Stavanger … More Geopolitisk verktøy – et digitalt læringsverktøy for den grønne omstillingen

Nye tiltak for EUs bærekraftige finans

Europakommisjonen øker ambisjonsnivået for bærekraftig finansiering gjennom sin nye strategi som skal takle klima- og miljøutfordringer, samtidig som investeringene økes. I tillegg skal European Green Bond Standard motivere obligasjonsmarkedet i mer bærekrftig retning. Seks handlingspunkt for bærekraftig finansEU går tverrsektorielt til verks for håndtere klimakrisen, og Kommisjonen er godt i gang med å bygge grunnlaget … More Nye tiltak for EUs bærekraftige finans

Slik skal Rogaland få flere EU-søknader

Torsdag 24. juni fikk Rogaland ved prosjekteier UiS tilslag på søknad fra Forskningsrådet om å etablere EU-nettverket Horisont Rogaland. Overordnet formål med nettverket er å få flere EU-søknader til Rogaland. Stor tro på økt deltakelseOverordnet formål med nettverket er å mobilisere til økt deltakelse fra Rogaland i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Under … More Slik skal Rogaland få flere EU-søknader

Dette betyr handelsavtalen med Storbritannia for Rogaland

Etter intensive forhandlinger, er EØS/EFTA-landene og Storbritannia kommet fram til en avtale for handelen seg i mellom. Avtalen regnes som Norges viktigste frihandelsavtale noensinne, utenom EØS-avtalen. Avtalen skal regulere handelen med varer og tjenester etter at Storbritannia forlot EUs indre markedet, og dermed EØS, den 31. januar 2020. Statsminister Erna Solberg er godt fornøyd med … More Dette betyr handelsavtalen med Storbritannia for Rogaland