Fersk oppdatering fra EUs-toppmøte og NATOs utenriksministermøte

Store profiler har preget nyhetsbildet fra Brussel denne uken: På det fysiske NATO-møtet, som ble avholdt 23. og 24. mars 2021, møttes utenriksministerne i Brussel. Det europeiske råd møtte derimot digitalt, torsdag 25. mars. Der stod pandemien, sikkerhet og digitalisering på dagsorden. Digitalt EU-toppmøteDet europeiske råd møttes torsdag 25. mars digitalt, der de diskuterte covid-situasjonen, … More Fersk oppdatering fra EUs-toppmøte og NATOs utenriksministermøte

Møt vår nye Europarådgiver – Helga Aunemo

Den 1. april 2021 begynner Helga Aunemo som Stavangerregionens Europakontors nye Europarådgiver i Brussel. Helga har solid EU kompetanse med en bachelorgrad i europastudier, og en mastergrad i globalisering: Global Politics and Culture. Hun har også god internasjonal erfaring og har jobbet bl.a. i San Francisco, Singapore og Brussel. I Brussel har hun jobbet for … More Møt vår nye Europarådgiver – Helga Aunemo

Hva er EUs digitale mål mot 2030? EUs digitale kompass setter kursen

Kommisjonen har nylig lagt frem EUs digitale kompass, med klare visjoner, mål og veikart for EUs digitale utvikling frem mot 2030. Covid-19 har akselerert utviklingen, men det er mye som gjenstår på EUs digitale agenda. Digitale teknologier spiller en viktig faktor i overgangen til en bærekraftig økonomi og samfunn. 9. mars 2021 la Kommisjonen frem … More Hva er EUs digitale mål mot 2030? EUs digitale kompass setter kursen

Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024

Europakommisjonen har nå vedtatt den første strategiske planen for Horisont Europa. Planen sentrerer seg om tiltak for å bidra til oppnåelse av EUs prioriteringer for rammeprograms perioden, som et klimanøytralt-, grønt- og digitalt Europa. Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024Den 15. mars 2021 vedtok Kommisjonen den første strategiske planen for Horisont Europa, EUs nye rammeprogram … More Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024

Norge og EU 2021 – Regjeringens arbeidsprogram

Tett samarbeid med EU, og aktiv deltakelse i de politiske prosessene, er viktige nasjonale interesser for Norge. Den 9. mars 2021 publiserte regjeringen sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU for 2021. Arbeidsprogrammet for samarbeidet med EU for 2021Arbeidsprogrammet for Norges samarbeid med EU for 2021 er omfattende, og tar for seg flere temaer over flere … More Norge og EU 2021 – Regjeringens arbeidsprogram

Plenumsmøte 8.-11. mars: Klimatoll, InvestEU og EU4Health

Europaparlamentets plenarsesjon, 8.-11. mars 2021, ble åpnet med å markere den internasjonale kvinnedagen. På årets tredje plenumsmøte var det ikke bare pandemien som var i fokus, men en agenda som berørte klimaet, EUs borgere, økonomi og utvikling. EU ble også erklært en LGBTIQ-fri sone. Her følger noen av høydepunktene. Klimatoll – Carbon Border Adjustment Mechanism … More Plenumsmøte 8.-11. mars: Klimatoll, InvestEU og EU4Health