Mobiliserer innbyggerne til å forme framtidens Europa

På selveste Europadagen, 9 mai, gikk startskuddet for “The Future of Europe”. Konferansen, som består av en rekke arrangement det kommende året, har som mål å engasjere Europas innbyggere i politikkutformingen gjennom en digital plattform for dialog. Rett etter det uformelle toppmøtet i Porto i mai, åpnet nettportalen til EUs nye, innbyggerdrevne konferanse, “The Future … More Mobiliserer innbyggerne til å forme framtidens Europa

EU styrker kulturlivet i Kreativt Europas arbeidsprogram for 2021

Europakommisjonen lanserte nylig arbeidsprogrammet for det første året av Kreativt Europa 2021-2027. Programmet inneholder nye tiltak for å støtte de kulturelle- og kreative sektorene i Europa. Kultur og kreativitet i sentrum De kulturelle- og kreative sektorene har alltid vært viktige for livet i Europa. Sektorene har bidratt til sosialt samhold og mangfold i Europa, men … More EU styrker kulturlivet i Kreativt Europas arbeidsprogram for 2021

EU knytter hav og land sammen i ny blå strategi

17. mai 2021 la Europakommisjonen frem en ny strategi for å utvikle en bærekraftig blå økonomi i EU for alle industrier og sektorer som er knyttet til hav- og kystområdene. Dette er i tråd med EUs European Green Deal, og knytter sammen flere relevante strategier. De blå næringene – bærekraft og verdiskaping Sunne hav er … More EU knytter hav og land sammen i ny blå strategi

Luft, vann og jord: EU sikter mot bredere visjon for nullutslipp

Som en del av EUs grønne giv, kom Kommisjonen den 12. mai med en meddelelse som setter kursen for det europeiske nullutslippssamfunnet. Målet er at unionen skal ha nullforurensning ikke bare til luft, men også til vann og jord innen 2050. Med den nye handlingsplanen for nullforurensning, tar Kommisjonen et nytt skritt i retning målene … More Luft, vann og jord: EU sikter mot bredere visjon for nullutslipp