EU skal modernisere regelverket for batterier

Batterier som er bærekraftige i hele livssyklusen er nøkkelen til å oppnå klimanøytralitet, bærekraftig konkurransekraft i industrien, grønn transport og ren energi. Europakommisjonen la frem den 10. desember 2020 et nytt forslag om å modernisere regelverket for batterier, for å oppnå målene i European Green Deal. Økt batterietterspørsel gir behov for modernisert rammeverkSiden 2006 har … More EU skal modernisere regelverket for batterier

EUs nye bærekraftige og smarte mobilitetsstrategi

Europakommisjonens strategi for bærekraftig og smart mobilitet ble lansert onsdag 9. desember 2020 sammen med en handlingsplan. Kommisjonen legger blant annet frem ambisiøse mål for elbiler og grønn mobilitet. EUs Bærekraftige og smart mobilitetsstrategiKommisjonens nye strategi for bærekraftig og smart mobilitet skal legge grunnlaget for hvordan EUs transportsystem kan oppnå sin grønne og digitale transformasjon … More EUs nye bærekraftige og smarte mobilitetsstrategi

SrE søker Europarådgiver – i hjerte av Europa (Brussel)

Stavangerregionens Europakontor søker Europarådgiver til kontoret i Brussel. Frist for å søke er 17. januar 2021. Les videre for å se om du er den vi søker! Kunne du tenke deg en spennende stilling i Brussel og har du følgende: Kvalifikasjoner: Høyere utdanning innen statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi, rettsvitenskap, journalistikk e.l. Mastergradsnivå er en fordel. 2-3 … More SrE søker Europarådgiver – i hjerte av Europa (Brussel)

Et handlingssterkt år med von der Leyen-Kommisjonen

Desember måned markerte at det er ett år siden Kommisjonspresident Ursula von der Leyen tok over for tidligere Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker. Von der Leyen-Kommisjonen la frem løfter om et grønnere, mer digitalt og geopolitisk Europa. Det er nå publisert en rapport som oppsummerer utfordringer og muligheter Kommisjonen har støtt på, samt tiltak og initiativ som … More Et handlingssterkt år med von der Leyen-Kommisjonen

EUs langtidsbudsjett for 2021-2027 er endelig vedtatt

Torsdag 10. desember ble EUs langtidsbudsjett for 2021-2027 og gjenreisningsfondet NextGenerationEU enstemmig vedtatt på EU-toppmøtet. Langtidsbudsjettet og gjenreisningsfondet utgjør 1,82 trillioner euro. Denne uken har budsjettet endelig blitt vedtatt av Ministerrådet og Europaparlamentet. Historisk stor finansieringspakke Budsjettrammen for langtidsbudsjettet, eller MFF (Multiannual Financial Framework), er på 1.8 trillioner euro. Innunder langtidsbudsjettet ligger 750 milliarder euro til NextGenerationEU, som er EUs fond for gjenreisning av Europas … More EUs langtidsbudsjett for 2021-2027 er endelig vedtatt

Portugals prioriteringer for formannskapet i EU

Portugal vil prioritere å sikre tilgang til Covid-vaksine for alle europeiske land, en økonomisk og sosial gjenreisning, samt overgangen til et grønnere, mer digitalt og mer inkluderende Europa når de tar over presidentskapet i Rådet fra 1.januar 2021. Et roterende formannskap – felles europeiske prioriteringerRådets formannskap roterer blant EUs medlemsland hver sjette måned. I denne … More Portugals prioriteringer for formannskapet i EU