Stavangerregionen søker om europeisk status som helseøkosystem

På initiativ fra Stavangerregionens Europakontor har Stavangerregionen søkt om å bli såkalt Reference site innenfor EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Hensikten med søknaden er å synliggjøre Stavangerregionen som en helseregion det er attraktivt å samarbeide med, eksempelvis i Horisont 2020-søknader. Som Reference site får man formell anerkjennelse, tilgang til nye møteplasser og dessuten ekstern evaluering. Samhandling … More Stavangerregionen søker om europeisk status som helseøkosystem