EUs innovasjonspartnerskap for helse – Årskonferansen 2016

6.-7. desember avholder EUs Innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) sitt årsmøte i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Hovedtema for årets konferanse er hvordan IKT-innovasjon og EUs digitale indre marked kan transformere Europas helsevesen, og dermed gjøre eldrebølgen og demografisk overgang til en mulighet for europeisk næringsliv. Struktur: Årskonferansen går over 4 dager, … More EUs innovasjonspartnerskap for helse – Årskonferansen 2016