Europakommisjonen foreslår nye klimamål for EU og Norge

20. juli ble den såkalte “sommerpakken” på energi- og klimafeltet lagt frem av Europakommisjonen. Pakken besto av to lovforslag som regulerer nye klimamål i ikke-kvotepliktig sektor, inkludertforeslåtte mål for Norge, samt en strategi for utslippskutt i transportsektoren. EU har forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 40% innen 2030. Dette skal realiseres gjennom 43% kutt … More Europakommisjonen foreslår nye klimamål for EU og Norge

Er du oppdatert på EUs avfallspolitikk?

I juli annonserte Europakommisjonen nye mål i avfallspolitikken. Målene ble annonsert som del av politikkpakke for bredere satsing mot en «sirkulær økonomi». Pakken inneholder en rekke forslag til nye bindende avfallsmål. Eksempelvis skal hele 70% av alt kommunalt avfall materialgjenvinnes innen 2030. I tillegg til lovforslagene på avfall består pakken av fire meldinger som svarer … More Er du oppdatert på EUs avfallspolitikk?