NorDen 3C – norsk-dansk klyngesamarbeid om helseinnovasjon

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), med base i Stavanger, har inngått et klyngesamarbeid med den syddanske velferdsteknologiklyngen Welfare Tech. Samarbeidsprosjektet har fått navnet Norway-Denmark Caretech Cluster Collaboration (NorDen 3C), og er finansiert gjennom Baltic Sea Region Stars, som ligger under Interreg Østersjøprogrammet. Målet med samarbeidet er å støtte små og mellomstore bedrifters internasjonaliseringsaktiviteter, gjennom deling … More NorDen 3C – norsk-dansk klyngesamarbeid om helseinnovasjon