Høgskolen Stord/Haugesund vant frem med H2020-søknad

Gleden var stor da Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) mottok meldingen om at Horisont 2020-søknaden som skolen leverte inn i oktober i fjor sammen med 15 europeiske partnere, har vunnet gjennom. Forskningsprosjektet «Developing an Engaging Science Classroom» (CREATIONS) vil løpe over tre år, og har blitt tildelt til sammen 15 millioner kroner gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram. … More Høgskolen Stord/Haugesund vant frem med H2020-søknad