Stavanger kommune deltar i EU-prosjekt om lyssetting

Innenfor det nylig lanserte ENIGMA-prosjektet, skal Stavanger arbeide med innovasjons i byens lys-settingen sammen med Eindhoven, Malmö og Espoo. Eindhoven leder prosjektet som skal legge til rette for innovasjon i lyssettingen gjennom etterspørsel av produkter som ikke enda eksisterer. Dette skal skje gjennom en transnasjonal før-kommersiell anskaffelsesprosedyre (pre-commercial procurement process – PCP). Byene skal definere … More Stavanger kommune deltar i EU-prosjekt om lyssetting