ESPOs årskonferanse 2017 arrangeres i Barcelona

The European Sea Ports Organisation (ESPO) avholder sin årskonferanse i Barcelona 1.-2. juni 2017. Konferansen samler politikere og representanter fra Europas havner, og årets hovedtema er klimaendringene og andre faktorer som påvirker havneindustrien. Med Parisavtalen, nasjonale klimamål og rekordtemperaturer i 2016 som bakteppe, vil årskonferansen se nærmere på optimalisering av logistikk og mulighetene for å redusere utslipp og skape … More ESPOs årskonferanse 2017 arrangeres i Barcelona

Havnekonferanse i Gøteborg

Det europeiske havnenettverket ESPO arrangerer konferanse i Gøteborg 15-16. mai om havners konkurransevilkår. ESPO (European Sea Ports Organisation) arrangerer sin årskonferanse 15-16. mai i Gøteborg under overskriften «Level playing field» – like konkurransevilkår. I løpet av konferansen skal man se nærmere på hvordan havner konkurrerer på forskjellige nivå og hvilke faktorer som kan undergrave rettferdig … More Havnekonferanse i Gøteborg