Når og hvordan skal hydrogen reguleres? ACER og CEER presenterer “European Green Deal Regulatory White Papers”

When and How to Regulate Hydrogen Networks? er det første notatet i en ny serie kalt «European Green Deal Regulatory White Papers», som blir utgitt av ACER og CEER. Målet er å utdype forståelsen av de regulatoriske aspektene ved European Green Deal-spørsmål, og hjelpe Kommisjonen å utarbeide reguleringer for hydrogen. Første publikasjon i serie av … More Når og hvordan skal hydrogen reguleres? ACER og CEER presenterer “European Green Deal Regulatory White Papers”