Åpent for søknader i EUs tredje helseprogram

Helseprosjektaktører kan søke om tilskudd fra EUs tredje helseprogram. Prosjektene må ha minst tre partnere fra forskjellige land – norske aktører kan søke på lik linje med EU-medlemmer.   Det tredje helseprogram er EUs satsing på -forskning og helseinnovasjon, og går frem til 2020 med et samlet budsjett på nesten 450 millioner euro. Det er åpnet for søknader … More Åpent for søknader i EUs tredje helseprogram

Nye utlysninger under EUs tredje helseprogram

EUs tredje helseprogram, som er Europakommisjonens hovedinstrument for å realisere EUs helsestrategi, har nylig publisert nye utlysninger. Programmet har et budsjett på 58 millioner euro i 2016, og har fire prioriterte områder: Forbedret helse gjennom sykdomsforebygging og ved å fremme tiltak for god helse Beskytte Europas borgere mot grensekryssende helsetrusler Fremme innovasjon og bærekraftige helsesystemer Forbedret … More Nye utlysninger under EUs tredje helseprogram