EU oppretter felles forsvarsfond

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond. Fondet skal bidra til mer effektiv bruk av forsvarsmidler og unngå unødvendig duplisering av innkjøp, og skal koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO. Fondet ble opprinnelige foreslått i president Junckers State of the … More EU oppretter felles forsvarsfond