Arbeidsgruppemøte i nettverket Polis

20.-21. april inviterer nettverket POLIS, som arbeider med innovative mobilitetsløsninger, til arbeidsgruppemøte i Paris. Arrangementet går over to dager, og tematikken for første dag er trafikksikkerhet for gående og syklende, mens programmet for dag to vil handle om bruk av åpne data og trafikksikkerhet i et smartbyperspektiv. Arbeidsgruppemøtet er åpent for medlemmer av POLIS-nettverket. Man … More Arbeidsgruppemøte i nettverket Polis