Hvordan skal EU møte globaliseringen?

I kjølvannet av Europakommisjonens president Junckers melding om EUs fremtidsscenarier  som ble lagt frem i mars, publiseres såkalte refleksjonsnotat om  veien videre for EUs 27 gjenværende medlemsland. I mars kom notatet om en sosial søyle, og i mai presenterte Europakommisjonens visepresidenter Frans Timmermans og Jyrki Katainen refleksjonsnotatet “Harnessing globalisation” Notatet handler om om hvordan EU skal … More Hvordan skal EU møte globaliseringen?