Ungdomsaktører i Rogaland får støtte av Erasmus+: Aktiv Ungdom

I 2017 fikk Godalen VGS, Stavanger kommune og Førre Aksdal KFUK-KFUM finansieringsstøtte gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom, som har til hensikt å styrke europeisk frivillig arbeid. Tilsammen er over en 1,5 million norske kroner bevilget fra EU-ordningen Erasmus+: Aktiv Ungdom til de forskjellige prosjektene i Rogaland. Prosjektet i Goddalen VGS tar sikte på å hjelpe unge … More Ungdomsaktører i Rogaland får støtte av Erasmus+: Aktiv Ungdom