Få endringer i godstransport-mønsteret i Europa

EUs statistikkbyrå, Eurostat, presenterte nylig oppdaterte tall for godsfraktmønsteret i EUs medlemsland, Norge og Sveits. Europakommisjonen ønsker å kutte i utslippene fra transportsektoren med opp mot 60% innen 2050, blant annet gjennom å få mer av tungtransporten på veiene over på jernbane eller skip. Marco Polo-programmet og Connecting Europe Facility (CEF) er blant programmene som har blitt … More Få endringer i godstransport-mønsteret i Europa