Strategi for Høgskulen på Vestlandet 2019-2023

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har lansert strategi for perioden 2019-2023. Høgskulen har nylig fusjonert med blant andre Høgskulen Stord/Haugesund, og er i en omstillingsfase. HVL har som målsetting å bli universitet innen 2023. HVL ønsker å bli et universitet som har en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Sentralt i strategien står spesielt tre stikkord; samspill, … More Strategi for Høgskulen på Vestlandet 2019-2023