LO og Norsk Industri arrangerte seminar om hvordan utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen

LO i Brussel og Industri Energis Europakontor arrangerte nylig seminar om handlingsrommet i EØS-avtalen. Foredragsholderne inkluderte ambassadør Rolf Einar Fife fra Norges delegasjon til EU, LO-sekretær Are Tomasgård og fagsjef i Tankesmien Agenda Sigrun Aasland.  Torsdag 16. januar samlet representanter fra det norske miljøet i Brussel og tilreisende LO-representanter seg i Norges Hus for å … More LO og Norsk Industri arrangerte seminar om hvordan utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen

EØS-meldingen – hvordan bruke handlingsrommet?

Vi skal bruke handlingsrommet i EØS-avtalen mer, slo utenriksministeren fast da han møtte det norske miljøet i Brussel i november. Men han sa ikke noe om hvordan kommunene skulle gjøres i stand til å ta EØS-virkeligheten inn over seg. Utenriksministeren gav ingen konkrete svar på spørsmål om hvilke konkrete tiltak som skulle iverksettes for eksempelvis å … More EØS-meldingen – hvordan bruke handlingsrommet?