HVL mottar støtte til forskning på bærekraftig bruk og fjerning av vindturbiner

Høgskulen på Vestlandet er en av partnerne i et prosjekt som skal forske på gjenbruk og eventuell fjerning av havvindturbiner. Det er gjennom Interregs Nordsjøprogram, DecomTools prosjektet mottar støtte. Totalbudsjettet er på 4,7 millioner euro. Prosjektet består av 13 forskjellige partnere fra Tyskland, Belgia, Danmark, England, Nederland og Norge. Av et budsjett på 4,7 millioner euro, … More HVL mottar støtte til forskning på bærekraftig bruk og fjerning av vindturbiner