Forskningsrådet arrangerer H2020-søknadskurs

27. august arrangerer Norges forskningsråd et søknadsskrivingskurs på Lysaker, beregnet på aktører som planlegger å søke midler gjennom EUs Horisont 2020-program. Kurset holdes på engelsk av Dr. Sean McCarthy, og retter seg særlig mot impact-delen, som forklarer prosjektets forventede effekt, i en Horisont 2020-søknad. Forventet effekt utgjør et av de viktigste kriteriene når prosjektet skal … More Forskningsrådet arrangerer H2020-søknadskurs