Stavangerregionen med i EUs smart cities innovasjonsplattform

Både Lyse og Greater Stavanger er tatt opp i EUs innovasjonsplattform for smarte byer og samfunn -EIP SCC. Med dette sikres tilgang til nettverk og læring, prosjektideer og -partnere, samt tidlig informasjon og dialog med Europakommisjonen. Bakgrunnen for at EU satser på Smart Cities innovasjonspartnerskap, er ønsket om å løse klimautfordringene på en bærekraftig måte … More Stavangerregionen med i EUs smart cities innovasjonsplattform

Delta i EUs innovasjons- plattform for Smart Cities!

EUs innovasjonspartnerskap for Smart Cities inviterer til medlemskap. Muligheten er åpen frem til 15. juni. EUs innovasjonspartnerskap for Smart Cities inviterer byer, næringsliv og andre interesserte, til deltakelse i partnerskapet. For å delta i partnerskapet, må man levere inn et såkalt «commitment», det vil i praksis si en beskrivelse av et smart cities initiativ/ prosjekt … More Delta i EUs innovasjons- plattform for Smart Cities!