EU-lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren

26. november vedtok EU en ny lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren. Loven stipulerer krav om måling, rapportering og kontrollering av karbonutslipp fra skip med et rominnhold på 5000 bruttotonn eller mer, og vil tre i kraft ifra 1. januar 2018. Hellas, Malta, Kypros og Polen skal ha stemt imot lovforslaget, men hadde ikke … More EU-lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren