SrE innledet på IT-forum Vest

Heidi Jakobsen, direktør ved Stavangerregionens Europakontor innledet på den årlige IT-forum Vest konferansen i Haugesund 13. mars. Jakobsen snakket blant annet om EUs satsing på et digitalt indre marked og Triangulum-prosjektet. IT-forum Vest er en årlig konferanse i Haugesund der IT-personale i kommuner og fylkeskommuner i Rogaland og Hordaland møtes for å diskutere felles utfordringer … More SrE innledet på IT-forum Vest