Kommisjonen og Europaparlamentet uenige om Jernbanepakke IV

EU-parlamentet behandlet nyligkommisjonens forslag til ny jernbanepakke. EU-parlamentarikernes posisjon fremstår som betydelig mindre ambisiøst enn EU-kommisjonens opprinnelige forslag. EU-parlamentet foreslo store endringer i Kommisjonens forslag da det stemte over den fjerde jernbanepakken nylig. Mens kommisjonen har lagt opp til ambisiøse planer for økt liberalisering av markedet og for realisering av et felles europeisk jernbaneområde, stemte … More Kommisjonen og Europaparlamentet uenige om Jernbanepakke IV

EUs nye transportpolitikk påvirker norske interesser

Norsk tilknytning til CEF og TEN-T var blant sakene som ble diskutert da det Brusselbaserte Transportnettverket møttes nylig. EU er i ferd med å vedta ny infrastrukturpolitikk og flere var interesserte i norsk tilknytning til de nye retningslinjene for TEN-T (Trans-European Transport Network) og finansieringsinstrumentet CEF (Connecting Europe Facility). Bakgrunnen for dette, er at retningslinjene … More EUs nye transportpolitikk påvirker norske interesser