Jord kan få samme juridiske status som luft og vann

Kommisjonen har foreslått å legge fram en EU-lov om jordhelse innen 2023, med mål om å forbedre tilstanden til matjord innen 2050. Hvis loven støttes av Europaparlamentet og rådet, vil det være den første EU-loven som beskytter jord. “Å høste fordelene av sunn jord for mennesker, mat, natur og klima” er målet med Kommisjonens nye … More Jord kan få samme juridiske status som luft og vann